55 277 23 0155 277 23 01
biuro@blesa.pl

Weber Weberbase Biały klej do mocowania płyt i zatapiania siatki

Kategoria:

Opis produktu

Biały klej cementowy do mocowania płyt styropianowych do podłoża mineralnego. Można mocować płyty ze styropianu białego, a także grafitowego. Klej może również być wykorzystany do wykonania warstwy szpachlowej z zatopioną siatką zbrojącą pod warunkiem uzyskania odpowiedniej Krajowej Oceny Technicznej lub dopuszczenia jednostkowego. Dostarczany w formie suchej mieszanki proszkowej, do rozmieszania z wodą na placu budowy.

Zastosowanie produktu

  • mocowanie płyt styropianowych, również z dodatkiem grafitu,
  • wykonywanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką na styropianie, również grafitowym,
  • mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych, kapinosów, itp.

Najważniejsze właściwości produktu

  • uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
  • nie wymaga gruntowania pod tynki cienkowarstowe
  • bardzo wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,75 MPa
  • łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
  • mrozoodporny po związaniu

Warunki podczas stosowania i wiązania

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych oraz z wykonywaniem warstwy zbrojonej przy użyciu zaprawy klejowej weberbase BIAŁY należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża między +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia (w szczególności dla styropianu grafitowego) i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Zalecane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

Kontakt

ul. Żeromskiego 9
82-400 Sztum
biuro@blesa.pl
Dział sprzedaży 55 277 23 01
Hydraulika 55 277 21 18
projekt i wykonanie Creative Heads